Green Motion u Srbiji obavlja posao pod master franšizom koju poseduje Mega Trio Rent d.o.o. Matični broj preduzeća : 20174650. Adresa: Antifašističke borbe 18, 11070 Beograd. Svaka individualna franšiza koja radi na teritoriji Srbije, obavlja posao pod franšiznim ugovorom odobrenim od strane Mega Trio Rent d.o.o. Detalji kompanije mogu biti dostupni na pisani zahtev.

Green Motion Srbija master country franšiza je dodeljena od strane Green Motion International, koji su vlasnici licence za Green Motion brend i car and van rental sisteme po celom svetu.

Za dalje informacije oko internacionalnih franšiza, molimo Vas kontaktirajte: franchise@greenmotion.com