Green Motion i životna sredina

Green Motion rent a car je svestan da svakodnevno korišćenje vozila ima negativan uticaj na životnu sredinu, direktno i indirektno. Naš cilj je zaštita i unapređenje životne sredine kroz dobro upravljenje i svakodnevno usvajanje najboljih svetskih procesa

Environmental policy